Voorwaarden

Voorwaarden en vaarregels

Vaarregels ter bevordering van de veiligheid op het water.
Wij verzoeken u en uw passagiers de vaarregels strikt na te leven.

 • Varen met onze motorboten is alleen toegestaan met het aantal opgegeven personen.
  Bij constatering van meer personen zal de huurperiode per direct worden beëindigd
  waarbij u geen aanspraak kan maken en/of recht heeft op restitutie van huurgeld.
 • Blijf tijdens de huurperiode bij het vaartuig, de contractant blijft verantwoordelijk.
 • Trek niet aan de schakelhendel als de buitenboordmotor niet stationair draait.
 • Aanmeren? Gebruik altijd de fenders om schade en krassen te voorkomen.
 • Tegemoetkomende vaartuigen aan stuurboordzijde (rechts) passeren.
 • Bestuurders mogen niet onder invloed zijn van drank en/of drugs.
 • Voor kinderen is het gebruik van een zwemvest verplicht.
 • Wees zuinig op onze materialen en houdt alles netjes.
 • De minimale huurtijd van onze motorboten is 2 uur.
 • Voorkom overlast en denk aan omwonenden.
 • Schade direct melden bij de directie.
 • Bij terugkomst langzaam varen.

Toegestane vaarroutes (binnenwater)

 • Den Helder: Bassingracht, Keizersgracht, Loodsgracht, Kerkgracht t/m Helden der Zeeplein,
  Binnenhaven, Spoorweghaven, kanoroute, industriehaven inclusief de jachthavens.
 • Richting Haukes: Balgzandkanaal, Amstelmeer en De Haukes.

Sluis (zeehaven en buitenwater)

Het is ten strengste verboden
met onze motorboten het binnenwater te verlaten en/of het havengebied te betreden

en/of gebruik te maken van een schutsluis zonder nadrukkelijke toestemming van de verhuurder.


Algemene verhuurvoorwaarden van Helderse Bootjes Verhuur (hierna HBV).
Het Binnenvaart Politie Reglement (BPR) is ook van toepassing.

 • De contractant is minimaal 18 jaar.
 • Een geldig Europees legitimatiebewijs is verplicht.
 • Vaar langzaam bij bruggen en wees waakzaam op tegenliggers.
 • U dient zoveel mogelijk aan de rechterkant (stuurboordzijde) te varen.
 • U dient voorzichtig om te gaan met onze spullen en die van een ander.
 • De directie van HBV behoudt het recht een verzoek om huur te weigeren.
 • De persoon die het vaartuig bestuurt mag niet onder invloed zijn van drank en/of drugs.
 • Laat de huurboot tijdens de huurperiode nooit ergens onbeheerd achter, u bent verantwoordelijk!
 • Het is niet toegestaan om met meer personen te varen dan bij de huurovereenkomst is opgegeven.
 • Bij groepen en schoolreisjes dient minimaal één opvarende de leeftijd te hebben van 18 jaar of ouder.
 • De directie van HBV behoudt het recht om een huurovereenkomst per direct te ontbinden zodra een
  huurder de huurvoorwaarden niet naleeft, het recht op restitutie van huurgeld komt daarmee te vervallen.

Reserveren en betalen

 • Na het aanvragen van een reservering ontvangt u van ons de beschikbaarheid.
 • De huurder mag kosteloos annuleren tot 48 uur voor de geplande huurperiode.
  Bij annulering binnen deze 48 uur brengen wij 50% van de totale huurprijs in rekening.
 • Bij weersomstandigheden dat het varen niet mogelijk is, mag de huurder tot 2 uur voor de
  huurperiode kosteloos annuleren en zullen wij in overleg een alternatieve datum aanbieden.
 • Eventueel teveel ontvangen gelden zal binnen 30 dagen aan de huurder worden geretourneerd.
 • Het plaatsen van een reservering voor een boot (vervoer) valt niet onder de wet “koop op afstand”.

Borg, schade en letsel

 • De borg dient vooraf te worden voldaan en bedraagt minimaal 100 euro.
 • Indien u schade toebrengt aan onze boten kunnen wij u hiervoor kosten in rekening brengen.
  Het eigen risico bij schade bedraagt 500 Euro. Een betaalde borgsom zal daarop in mindering worden gebracht.
 • Indien u schade toebrengt aan eigendommen van derden bent u zelf verantwoordelijk voor de afhandeling daarvan.
 • De directie van HBV is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade en/of lichamelijk letsel welke u
  opdoet op ons terrein of tijdens het varen. Het varen met onze motorboten is geheel op eigen risico.
 • Huurders hebben voor aanvang van het bootvaren kennis genomen van de verhuurvoorwaarden.

Wij wensen u een veilige en prettige vaart!